Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
Thông báo Tổ chức Phiên giao dịch việc làm online kết nối 08 tỉnh, thành phố ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-TTGTVL, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối 08 tỉnh, thành phố ngày 15/11/2018. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
Thông báo Tổ chức Phiên giao dịch việc làm online 08 kết nối tỉnh, thành phố ngày 23 tháng 8 năm 2018
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
thông báo danh sách người lao động dự thi, ca thi và địa điểm tổ chức thi kỳ thi tiếng Hàn năm 2018
Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo về thời gian, địa điểm kỳ thi tiếng Hàn Quốc cho người lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018: