Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN NGÀY 30/08/2017
Thực hiện Công văn số 696/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số 1538/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc: Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Nông nghiệp và hướng dẫn người lao động hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên xin thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Nông nghiệp như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng (GAET) thông báo tuyển dụng Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản. Cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH TM&XD số 6 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp. Căn cứ vào tình hình phát triển và nhu cầu tuyển dụng, Công ty thông báo tuyển lao động làm việc tại Điện Biên, cụ thể như sau: