Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo tuyển chọn ứng viên nữ tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc tuyển chọn ứng viên nữ tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, thực tập tại công ty Obihiro Denshi Co.,Ltd, ngành nghề lắp ráp linh kiện điện tử. Cụ thể như sau:
Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp kết nối 07 tỉnh tại tỉnh Điện Biên ngày 04/12/2016
Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTGTVL, ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp kết nối 07 tỉnh ngày 04/12/2016. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước, cụ thể như sau: