Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp người lao động
Xã hội càng phát triển thì công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được quan tâm và đầu tư thực hiện. Tại tỉnh ta, dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động này luôn được ưu tiên, nghiêm túc triển khai, góp phần tạo niềm tin và động lực vươn lên trong nhân dân.
Hơn 2.000 lao động tham gia Hội chợ việc làm năm 2018
Ngày 27/4, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên và một số đơn vị tổ chức Hội chợ việc làm năm 2018.
Thông báo tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2018
Thực hiện Công văn số: 338/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước; Công văn số 650/SLĐTBXH-VL-ATLĐ, ngày 26/4/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2018 theo Chương trình EPS. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung cụ thể như sau: