Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
Thông báo hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ để tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc
Thực hiện Công văn số: 132/TTLĐNN - TCLĐ, ngày 26/02/2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước; Công văn số 242/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 27/02/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc: thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới người lao động tỉnh Điện Biên đã được lựa chọn thực hiện một số nội dung sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG THUỘC TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH ĐIỆN BIÊN