Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối 10 tỉnh, thành phố ngày 20/04/2017
Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-TTGTVL, ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối 10 tỉnh, thành phố ngày 20/4/2017. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2017
Thực hiện Công văn số 183 /TTLĐNN-TCLĐ ngày 27/3/2017 của Trung tâm Lao động ngoài nước; Công văn số 436/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 28/3/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2017 theo Chương trình EPS. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Hàn năm 2017 dành cho lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2017
Trên cơ sở Ý định thư ký ngày 01/7/2015 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức; thực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes - Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại CHLB Đức. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức năm 2017 của Trung tâm Lao động ngoài nước. Cụ thể như sau: