Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
Thực hiện công văn số 312/CVL-TCKT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Cục việc làm - Bộ Lao động - TB&XH về việc thông báo giao kinh phí chi hoạt động quản lý Bảo hiểm thất nghiệp năm 2016; kế hoạch số 236/KH-TTGTVL ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về tổ chức triển khai phiên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
Thông báo tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11 năm 2016
Thực hiện Công văn số 618/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 29/7/2016 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ 11. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc tại Văn phòng Đại diện Điện Biên Đông, cụ thể như sau: