Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Điện Biên
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể như sau:
Thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại CHLB Đức năm 2016
Thực hiện Công văn số 2343/SLĐTBXH-VL&ATLĐ, ngày 29/12/2015 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Điện Biên về việc tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang làm việc tại CHLB Đức theo chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Công ty Vivantes tổ chức, như sau: