Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại CHLB Đức năm 2016
Thực hiện Công văn số 2343/SLĐTBXH-VL&ATLĐ, ngày 29/12/2015 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Điện Biên về việc tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang làm việc tại CHLB Đức theo chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Công ty Vivantes tổ chức, như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng giáo viên thực hiện công tác giảng dạy, cụ thể như sau:
Thông báo lịch phỏng vấn, tuyển chọn lao động đã đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Điện Biên
Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-TTGTVL, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Điện Biên tổ chức phỏng vấn tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo lịch phỏng vấn đến các ứng viên đã đăng ký và nộp hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Chi nhánh Điện Biên. Cụ thể như sau: