Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
thông báo danh sách người lao động dự thi, ca thi và địa điểm tổ chức thi kỳ thi tiếng Hàn năm 2018
Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo về thời gian, địa điểm kỳ thi tiếng Hàn Quốc cho người lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018:
Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp người lao động
Xã hội càng phát triển thì công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được quan tâm và đầu tư thực hiện. Tại tỉnh ta, dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động này luôn được ưu tiên, nghiêm túc triển khai, góp phần tạo niềm tin và động lực vươn lên trong nhân dân.
Hơn 2.000 lao động tham gia Hội chợ việc làm năm 2018
Ngày 27/4, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên và một số đơn vị tổ chức Hội chợ việc làm năm 2018.