Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo kết quả kiểm tra Hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển đối với ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thực hiện Công văn số 345/TTLĐNN-TCLĐ, ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc Thông báo kết quả kiểm tra Hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển; Công văn số 790/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tới các ứng viên thực hiện một số nội dung sau:
Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online tại tỉnh Điện Biên kết nối với 13 tỉnh khu vực miền Bắc
Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-TTGTVL, ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp kết nối 13 tỉnh khu vực miền Bắc tại tỉnh Điện Biên. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Điện Biên
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau: