Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT NHẬT BẢN
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE DÀNH CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP, LAO ĐỘNG CHƯA CÓ VIỆC LÀM KẾT NỐI 06 TỈNH, THÀNH PHỐ NGÀY 13 tháng 7 năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-TTGTVL, ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp, lao động chưa có việc làm kết nối 06 tỉnh, thành phố ngày 13/7/2017. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2017
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo thời gian, địa điểm kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 đối với những lao động của tỉnh Điện Biên đã đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2017, cụ thể như sau: