Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0230.3810087 Fax: 0230.3833509
Thông báo về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online tại tỉnh Điện Biên kết nối với 10 tỉnh khu vực miền Bắc
Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-TTGTVL, ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online tại tỉnh Điện Biên kết nối với 10 tỉnh khu vực miền Bắc. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC (Thời gian đăng ký từ ngày 02/11/2015 đến ngày 04/11/2015)
Căn cứ Công văn số 642/TTLĐNN-TCLĐ ngày 23/10/2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 1823/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 27/10/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo đến những lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc về kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính, cụ thể như sau:
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Đện Biên thông báo tuyển dụng lao động
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau: