Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
Thông báo Tổ chức Phiên giao dịch việc làm online 08 kết nối tỉnh, thành phố ngày 23 tháng 8 năm 2018
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
thông báo danh sách người lao động dự thi, ca thi và địa điểm tổ chức thi kỳ thi tiếng Hàn năm 2018
Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo về thời gian, địa điểm kỳ thi tiếng Hàn Quốc cho người lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018:
Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp người lao động
Xã hội càng phát triển thì công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được quan tâm và đầu tư thực hiện. Tại tỉnh ta, dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động này luôn được ưu tiên, nghiêm túc triển khai, góp phần tạo niềm tin và động lực vươn lên trong nhân dân.