Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 0215.3810087 Fax: 0215.3833509
Thông báo Về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp, lao động chưa có việc làm kết nối 05 tỉnh, thành phố ngày 14/12/2017
Thực hiện Kế hoạch số 315/KH-TTGTVL, ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp, lao động chưa có việc làm kết nối 05 tỉnh, thành phố ngày 14/12/2017. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
Thông báo Về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp, lao động chưa có việc làm kết nối 08 tỉnh, thành phố ngày 26/10/2017
Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-TTGTVL, ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm online dành cho lao động thất nghiệp, lao động chưa có việc làm kết nối 08 tỉnh, thành phố ngày 26/10/2017. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên thông báo nội dung tổ chức như sau:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC TỪ NGÀY 16/08 ĐẾN NGÀY 30/08/2017
Thực hiện Công văn số 696/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số 1538/SLĐTBXH-VL&ATLĐ ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc: Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Nông nghiệp và hướng dẫn người lao động hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên xin thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Nông nghiệp như sau: